Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Je ondernemingsvorm bepalen

Om van start te gaan als zelfstandige is het belangrijk om te weten welke juridische vorm je zal kiezen voor je onderneming. De basisvormen voor een onderneming zijn de vennootschap (rechtspersoon) en de eenmanszaak (natuurlijk persoon). Je keuze is een grondige analyse waard, want ze hebben beiden zo hun voor- en nadelen.

De verschillen tussen eenmanszaak en vennootschap

Het voornaamste verschil tussen een vennootschap en een eenmanszaak is dat wanneer je een vennootschap opricht, je over het algemeen hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk bent voor het vermogen – mits enkele uitzonderingen voor de CVBA, BVBA en NV. Als vennootschap beschik je eigenlijk over een apart vermogen.

Dit biedt mogelijkheden om samen te werken en heeft ook voordelen op fiscaal vlak. Als je bedrijf dan in financiële problemen komt, dan zullen de schuldeisers uit de bedrijfsmiddelen putten. Let wel, als vennootschap zal je steeds rekening moeten houden met je oprichtersaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Indien je een eenmanszaak wil oprichten, dan is je eigen vermogen ook dat van je bedrijf. Indien er zich dan problemen voordoen, dan kan dit direct gevolgen hebben voor je gezinsbudget. Hoewel een eenmanszaak oprichten wel sneller en eenvoudiger is, brengt dit wel meer risico’s met zich mee.

Vanaf 1 mei treedt de nieuwe vennootschapswetgeving in werking. Klik hier voor een overzicht van alle rechtsvormen die van toepassing zullen zijn.

 

Welke vennootschapsvorm kies ik nu?

Je kiest om een vennootschap op te richten? Goed! Nu moet je enkel nog de juiste vennootschapsvorm uitkiezen.

Wilt u een (e)bvba oprichten? Dat kan via CompanyMakers, een initiatief van BNP Paribas Fortis. De diensten van Securex zijn hier ook mee in opgenomen.

De mogelijkheid bestaat steeds om over te stappen van een eenmanszaak naar een vennootschap of omgekeerd. Indien je dit wenst, moet je er wel rekening mee houden dat de opstartkosten opnieuw in rekening zullen worden gebracht voor de activering van de nieuwe onderneming. Je kan er ook voor kiezen om de eenmanszaak naast de vennootschap te laten bestaan.

 

Meer info:

Wens je meer advies? Raadpleeg dan je notaris of maak een afspraak bij het Securex Ondernemingsloket om de concrete stappen te bespreken.