Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Ondernemingsvorm: eenmanszaak of vennootschap?

Je wilt een eigen zaak oprichten en aan de slag gaan als zelfstandige in hoofd- of bijberoep? Kies je dan best voor een eenmanszaak (natuurlijk persoon) of een vennootschap (rechtspersoon)? Lees snel verder om deze knoop door te hakken.

Voor- en nadelen van een eenmanszaak

Het oprichten van een eenmanszaak biedt heel wat voordelen als zelfstandig ondernemer. Naast een grote onafhankelijkheid en een lage oprichtingskost geniet je ook van volgende voordelen:

 • Geen minimumkapitaal vereist.
 • Geen tussenkomst van een notaris nodig.
 • Weinig (administratieve) formaliteiten.
 • De winst vloeit onmiddellijk terug naar jou als privépersoon.
 • Maximale beslissingsbevoegdheid: je kunt snel beslissen en hoeft geen verantwoording af te leggen.

Uiteraard zijn er ook enkele nadelen verbonden aan een eenmanszaak:

 • Geen duidelijke splitsing tussen het vermogen van de onderneming en het privévermogen: schuldeisers kunnen op beide beslag leggen
 • Faillissement van de onderneming betekent het faillissement van de ondernemer
 • Het voortbestaan van de eenmanszaak is moeilijker te garanderen bij bijvoorbeeld pensionering of ziekte van de ondernemer

Hou als starter rekening met deze risico’s tijdens de uitvoering van jouw zelfstandige activiteiten.

Een vennootschap oprichten

Voordat je een vennootschap opricht en uw statuten opstelt, moet jede juiste vennootschapsvorm bepalen.

Een vennootschap kan je in slechts in vijf basisvormen oprichten:

 1. De maatschap
 2. Rechtspersonen met onbeperkte aansprakelijkheid. Hieronder vallen vennootschap onder firma (VOF) en gewone commanditaire vennootschap (Comm.V)
 3. De Besloten Vennootschap (BV)
 4. De Naamloze Vennootschap (NV)
 5. De coöperatieve vennootschap (CV)

Elk van deze vennootschapsvormen heeft zijn specifieke eigenschappen en vereisten.

 

Meer weten over alle verschillende vennootschapsvormen? Bekijk hier het uitgebreid overzicht van alle vennootschapsvormen.

 

Wil je graag persoonlijk advies over de voor- en nadelen van de verschillende vennootschapsvormen? Raadpleeg jouw boekhouder, jouw notaris of een Securex business coach.

Wil je een vennootschap oprichten via een onderhandse akte (bijv. voor VOF, Comm V. …)? Ook dan kan je beroep doen op onze diensten via het Ondernemingsloket.