Ik start mijn zaak
Logo Securex
 

Nieuwe btw-regeling voor freelance journalisten

Bent u zelfstandig journalist en werkt u voor Belgian News Agency, De Persgroep Publishing, Mediafin, Mediahuis en Roularta Media Group? Sinds 1 juli 2017 zijn er twee belangrijke nieuwigheden op het vlak van uw vergoedingen en fiscaliteit.

Wat is er veranderd?

1. Personenbelasting: 50/50 opsplitsing van de vergoedingen

Sinds 1 juli 2017 worden de inkomsten opgesplitst in 50% auteursrechtenvergoeding en 50% baten. Deze nieuwe verdeelsleutel is een afspraak tussen de eerder genoemde persuitgevers en de journalistenvereniging VVJ. De rulingcommissie van de FOD Financiën (‘DVB’) heeft de verdeelsleutel bekrachtigd, zodat er geen betwistingen meer mogelijk zijn.

Vóór 1 juli gaven journalisten hun inkomsten vaak 100% aan als inkomsten uit de overdracht van auteursrechten. Op de eerste 58 720 euro betaalde men dan 15% belasting. Bovendien mocht men forfaitaire kosten in rekening brengen: 50% op inkomsten van 0 tot 15 660 euro, en 25% op inkomsten van 15 660 tot 31 320 euro. Soms herleidde de fiscus echter een deel van deze auteursrechtelijke vergoeding naar beroepsinkomsten of ‘baten’, die hoger belast worden.

2. Geen BTW vrijstelling meer

Sinds 1 juli 2017 verplichten de eerder genoemde persuitgevers hun freelance journalisten om facturen met 6% btw op te stellen. De uitgevers beschouwen hun contracten met freelancers immers niet langer als een van btw vrijgesteld ‘uitgavecontract’.

Wat zijn de concrete gevolgen van deze wijzigingen?

BTW

  • Freelancejournalisten die sinds 1 juli 2017 btw-plichtig zijn, moeten hun ondernemingsnummer als btw-nummer laten activeren. Aarzel niet en doe een beroep op Securex om deze formaliteit in orde te brengen.
  • U moet facturen uitschrijven met 6% btw op de totaalprijs. De btw die u aanrekent, stort u door naar de btw-administratie. U mag hiervan wel eerst de btw aftrekken die u betaalt op uw beroepsuitgaven.
  • U moet een btw-boekhouding voeren en periodieke btw-aangiften doen.

U kunt een btw-vrijstelling aanvragen als de jaaromzet lager is dan € 25 000. Zo moet u geen btw aanrekenen aan uw opdrachtgevers (maar mag u zelf ook geen btw aftrekken), noch moet u periodieke btw-aangiften indienen. U moet wel nog een btw-nummer aanvragen, een btw-boekhouding bijhouden en jaarlijks een klantenlijst indienen. Tot slot moet u ook facturen uitschrijven met alle verplichte vermeldingen.

Uw ondernemingsnummer activeren als btw-nummer? Het Securex ondernemingsloket helpt u hierbij!

btn journailisten

Aangifte personenbelasting

De 50% auteursrechtelijke vergoeding wordt in principe aangegeven als inkomsten van kapitalen en roerende goederen in deel I van de belastingaangifte. De overige 50% beroepsinkomsten worden aangegeven als baten van vrije beroepen in deel II van de aangifte.

Sociale bijdragen

  • Freelancejournalist in hoofdberoep betaalden vroeger het wettelijk minimum aan sociale bijdragen, omdat er geen ‘baten’ uit journalistieke activiteit voorkwamen in de belastingaangifte. Wie nu 50% van de inkomsten als baten aangeeft, zal meer sociale bijdragen betalen wanneer deze baten hoger zijn dan € 13 296,25. U laat dan best uw sociale bijdragen aanpassen, zodat u geen hoge regularisatie ontvangt. Op de 50% auteursrechtenvergoedingen zijn nooit sociale bijdragen verschuldigd zolang deze geen 58 720 euro bereiken.

  • Freelancejournalisten in bijberoep moeten zoals vroeger geen sociale bijdragen betalen als zelfstandige, noch aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds. Enkel wanneer men daarnaast nog een niet-journalistieke activiteit uitoefent als zelfstandige, betaalt u sociale bijdragen op uw totale zelfstandige beroepsinkomsten. Omdat hier automatisch ook de inkomsten uit uw journalistieke activiteit worden bijgeteld, vraagt u best uitdrukkelijk aan uw sociaal verzekeringsfonds om deze opnieuw uit de berekeningsbasis te sluiten. Het volstaat om het aanslagbiljet aan uw fonds te bezorgen, samen met eventuele fiscale fiches.
     

Starters community

banner facebook